Samenwerking met toegevoegde waarde

Arbo Resources werkt samen met arbodiensten in Amsterdam, Zuid Holland en in Brabant. Waar de arbodiensten zich richten op de reductie van verzuim biedt Arbo Resources consultancy voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Daarbij wordt door ons de formele rol als arbokerndeskundige voor het certificaat arbodienstverlening ingevuld. Verhage en Van…

Verder lezen

Nieuwe lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

Door SZW is in juli de bijgewerkte lijst van kankerverwekkende stoffen en processen uitgebracht. Deze lijst is verbonden aan artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en wordt twee maal per jaar gepubliceerd in de Staatscourant. Nieuw toegevoegde stoffen aan deze lijst zijn eenvoudig te herkennen door een bolletje (•) voor de…

Verder lezen

Nieuwe grenswaarde asbest

Per 1 januari van dit jaar is de grenswaarde voor de blootstelling aan amfibool asbest verlaagd naar 2000 vezels/m3. Tot die datum mocht nog een niveau van 10.000 vezels worden gehanteerd. Drie jaar eerder (2014) is dezelfde verlaging van de grenswaarde al ingevoerd voor chrysotiel asbest. Beide niveaus zijn vastgesteld als een 8 uur…

Verder lezen

Van asbest tot zware metalen

ARBO RESOURCES is allround dienstverlener voor onderzoek en advies in arbeidsomstandigheden. Duurzaam inzetbare arbeid door het terugdringen van risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers staat centraal in onze benadering. “Uit onderzoek is gebleken dat ondernemers vooral goed zijn in het ontwikkelen, produceren en in de markt brengen van hun…

Verder lezen