Corona preventie

Voorzichtig kunnen organisaties zich voorbereiden op de terugkeer naar de werkvloer. Corona-preventie vormt het centrale aandachtspunt in onze nieuwe anderhalve meter maatschappij. Corona-preventie is een vorm van risico inventarisatie die speciale aandacht behoeft.

Anderhalve meter sessie

Arbo Resources onderzoekt en adviseert bij het veilig herinrichten van samenwerking tussen mensen en hun werkplekken. Dat doen we vanuit de toegepaste wetenschap over blootstelling aan ziekmakende factoren en preventie op de werkplek. Arbeidshygiëne en veiligheidskunde is ons vak. Onze paramedische (verpleegkundige) achtergrond is een surplus. Samen maken we werken veilig

Onze aanpak: we bespreken de aard van het werk en de interactie tussen uw medewerkers onderling en met anderen. We kijken naar de onderlinge afstand, de opstelling van de werkplekken en een soms relevante afscherming. Kwetsbare medewerkers krijgen daarbij bijzondere belangstelling. De ventilatie op de werkplek krijgt aandacht en wordt zo nodig gemeten. We nuanceren de frequentie en de wijze van schoonmaak van oppervlakken en benadrukken handhygiëne. Dat alles doen we voor uw eigen specifieke werkomgeving. Kantoor of werkplaats maakt daarin geen verschil.

We organiseren met u een goede verhouding tussen technische maatregelen en gezonde afspraken over veilig werken.

Bel nu met 0655860021 | Samen maken we werken veilig

Hoe hebben we al geholpen?

Inmiddels ondersteunden wij al diverse bedrijven met vraagstukken omtrent Corona. Hieronder vallen technisch dienstverleners met vragen over BHV / samen rijden in de bedrijfsauto / het gezamenlijk en op korte afstand uitvoeren van werk aan een installatie. We bespraken de noodzakelijkheid van onderhoud aan vitale installaties en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. We organiseerden een webinair voor de klanten van een arbodienst. Een groothandel in planten met een nu tien maal zo grote personele bezetting had vragen over de inrichting van werkplekken en het sturen op gedrag van de flexibele schil met arbeidskrachten. Een arbodienst wilde advies over het gebruik en inrichten van de wachtruimte. Een aardappel verwerkend bedrijf had vragen over het veilig gebruik van de kleedruimte en controlekamer, ook weer in relatie tot het gedrag van medewerkers.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.