Ons werk is het creëren en behouden van veiligheid

Of je nu met mensen of met machines werkt, aan het einde van de werkdag wil iedereen weer gezond naar huis. Arbo Resources helpt u daarbij, samen maken we werken veilig


Meer weten over de anderhalve meter sessies met Arbo Resources?
klik in de afbeelding, of bel direct naar 0655860021

Wij helpen uw vragen over veilig en gezond werken concreet te maken. Wij begeleiden bij de RI&E, doen de toetsing, voeren verdiepend onderzoek uit en doen werkplekmetingen. Wij geven advies en coachen bij de uitvoering van het verbeterplan. Wij helpen bij het maken van technische afwegingen, de organisatie van veilig werken en bij het coachen naar veilig en gezond gedrag van werknemers. Dat doen we onafhankelijk en met kennis, inzicht en ervaring in arbeidsveiligheid & arbeidshygiëne.

Ons vak is veiligheid. Veiligheid van mensen, hun werkplek en veilige werkprocessen. Want werken moet wel mogelijk blijven … vandaag en morgen ook.

Arbo Resources is onafhankelijk arbodienstverlener voor vraagstukken op het gebied van asbest, arbeidsveiligheid en – gezondheid en arbeidsomstandigheden. Arbo Resources heeft brede ervaring in het begeleiden bij de Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RIE), toetsing van de RI&E en asbestvalidatie (Sci-548 en Sci-547) , het onderzoeken van machineveiligheid en ongevallen, in het uitvoeren van werkplek metingen en blootstellingsonderzoek zoals geluid en gevaarlijke stoffen. Tot de opdrachtgevers behoren bedrijven in de asbestsanering, industrie, zakelijke dienstverleners en onderwijs.

Veilig, dat maken we samen


Bel nu met Bert Bolt op 0655860021

Of gebruik ons CONTACTFORMULIER, dan bellen wij u.


Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.