Asbestsanering

Asbest-vezels-sanering-blootstelling

De sanering van asbest is door de grote gevaren voor de gezondheid aan strenge regelgeving verbonden. Het uitvoeren van asbestonderzoek en ook de asbestsanering is voorbehouden aan gespecialiseerde en daartoe gecertificeerde bedrijven.  Arbo Resources doet de veiligheidskundige én arbeidshygiënische begeleiding bij de asbestanering (Hobéon SKO cert.). Bel ons met uw vraag!

Wat levert het op?

  • Trajectbegeleiding met een brede inzet op veiligheid en gezondheid
  • Kerndeskundige toetsing van validatieonderzoek en beoordeling van blootstellingsmetingen
  • Gecombineerde kennis en inzicht: Veiligheidskunde / Arbeidshygiëne / Asbestdeskundige ADK
  • We nemen deel aan overleg met de Inspecteur van SZW of bevoegd gezag

Validatieonderzoek          In bijzondere gevallen mag de SMA-rt Risicoklasse worden terug gebracht naar een lager niveau. De toetsing van het terugschalingsonderzoek wordt uitgevoerd door onze hoger veiligheidskundige & arbeidshygiënist (gecertificeerd arbokerndeskundige voor beide vakgebieden). Bij voorkeur komen we al eerder bij u aan tafel. We bespreken dan de doelstelling, de voorgenomen saneringsmethode en de opzet van het onderzoek. Arbo Resources beoordeeld de blootstelling van uw medewerkers aan asbest. Dat doen we ook tijdens de uitvoering van het werk.

Andere risico’s dan asbest?  Arbo Resources beoordeelt ook de veiligheidskundige aspecten van bijzondere situaties. tijdens sloop en sanering. Bijvoorbeeld in in gebouwen met gevaar voor instorting of betreding via routes met gevaar voor het vallen van personen. Onze kracht ligt in het leggen van verbanden tussen veiligheid & gezondheid in uw werk. De bevindingen worden opgenomen in een rapport dat als bijlage aan het saneringsdossier wordt toegevoegd.


Inspectie SZW ziet toe op het juist toepassen van de wet en regelgeving bij de asbestsanering. Overtreding leidt tot beboeting en in voorkomende gevallen tot een bevel tot stillegging. Bepaalde overtredingen vallen bij herhaling op: De concentratie van asbeststof wordt niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden (Art. 4.45-1);  Geen doeltreffende maatregelen bij de te verwachten overschrijding van de grenswaarde (Art.4.48a lid 1); Het asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór de aanvang ander werk (Art 4.48a lid 4).


Reacties zijn gesloten.