Bodemsanering

crow 132

De uitgangspunten van veilig werken in verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water staan omschreven in de CROW 400. Dit is de meest recente uitgave, die sinds 2019 geldt als uitgangspunt voor alle werkzaamheden in de bodem.

Noodzakelijke maatregelen  staan in direct verband met de veiligheidsklasse waar het werk onder valt. De veiligheidsklasse of risicoklasse wordt niet meer alleen bepaald uit de aard en mate van de vervuiling van de bodem en grondwater, maar nu op grond van risico’s voor de mens.  In het V&G-werkplan wordt niet alleen aandacht besteed aan de beheersing van de gevaren voor de werknemers, maar ook die van omwonenden en hun kinderen. Arbo Resources ondersteund niet alleen de aannemer en haar werknemers, maar verzorgt ook genuanceerde informatie op informatiebijeenkomsten voor omwonenden.

Arbo Resources biedt hoger veiligheidskundige en arbeidshygiënische ondersteuning bij bodemsanering. Wij toetsen het V&G-plan, vullen deze aan met een projectgericht RI&E en verzorgen de kickoff of startbijeenkomst.

Wat levert het op?

  • Trajectbegeleiding met een brede inzet op veiligheid en gezondheid
  • Toetsing van het V&G plan bodemsanering
  • Gecombineerde kennis en inzicht: kerndeskundige HVK & AH én R-DLP

Reacties zijn gesloten.