Nieuwe grenswaarde asbest

Per 1 januari van dit jaar is de grenswaarde voor de blootstelling aan amfibool asbest verlaagd naar 2000 vezels/m3. Tot die datum mocht nog een niveau van 10.000 vezels worden gehanteerd. Drie jaar eerder (2014) is dezelfde verlaging van de grenswaarde al ingevoerd voor chrysotiel asbest. Beide niveaus zijn vastgesteld als een 8 uur tijdgewogen gemiddelde en gelden als Publieke grenswaarde. Dat wil zeggen dat het gemiddelde niveau van de blootstelling mag over de 8-urige werkdag nooit hoger mag zijn dan deze 2000 vezels per m3.

Hoger risico

De verlaging van beide grenswaarde heeft direct te maken het voortschrijdend inzicht dat de gezondheidsrisico’s bij de blootstelling aan asbest groter zijn dan eerder werd gedacht. Voor de amfibole vezels geldt dit zelfs nog sterker dan voor de vezels van het chrysotiele type. Als doelstelling voor de toekomst is zelfs een niveau van 300 vezels gesteld voor amfibole vezels. Wanneer dit lagere niveau als nieuwe grenswaarde voor de amfibole vezels in zal gaan is nog niet bepaald. Dat hangt af van de technische haalbaarheid. Over enkele jaren en wellicht uiterlijk 5 jaar wordt de mogelijkheid van invoering opnieuw beoordeeld.

Beoordeling van de blootstelling

De beoordeling van de (mogelijke) blootstelling aan gevaarlijke stoffen en dus ook bij asbest valt binnen het werkgebied van de arbeidshygiënist. De arbeidshygiënist is de arbospecialist in de  beoordeling van blootstelling aan gevaren voor de gezondheid.  Bij de beoordeling van de aard, mate en duur van de blootstelling  is niet alleen de gevonden concentratie van belang. Ook wordt beoordeeld of de metingen en het aantal metingen representatief zijn voor de werkzaamheid en de eventuele diversiteit tussen medewerkers. Het is daarom belangrijk dat de arbeidshygiënist al betrokken wordt in het opstellen van het meetplan en de meetstrategie. Arbo Resources biedt deze ondersteuning, Bert Bolt is gecertificeerd arbeidshygiënist & hoger veiligheidskundige en ondersteund ook bij validatieprogramma’s (Sci 547 en Sci 548).

Bij de beroepsgebonden blootstelling aan asbest wordt de gemeten concentratie gedurende het werken met asbest verrekend met een achtergrondwaarde over de arbeidsuren waarin geen aan asbest gerelateerde werkzaamheden worden uitgevoerd. Hiervoor wordt doorgaans 40 vezels/m3 gehanteerd.

Vezelequivalenten in gebouwen

Voor de concentraties binnen gebouwen wordt niet gesproken over vezels, maar over vezelequivalenten (veq) per m3. De niveaus voor amfibool en chrysotiel asbest zijn gelijk. De maat vezelequivalenten is een andere dan de grenswaarde voor het beoordelen van de blootstelling aan asbest. De ondergrens voor asbest in gebouwen is vastgesteld op 1000 veq (per m3), het nemen van actie is bij deze concentratie niet verplicht, maar kan zeker aanbevelenswaardig zijn. Wanneer zich in gebouwen meer dan 1000 veq bevinden moet direct actie worden ingezet om de bron op te sporen. In de situaties waar in een gebouw meer dan 10.000 veq/m3 aanwezig zijn mag betreding alleen nog plaats vinden met adembescherming. Dat is alleen voorbehouden aan personen die daartoe een speciale asbestopleiding hebben gevolgd en beschikken adembescherming die aantoonbaar passend is (facefittest). Bij een concentratie hoger dan 100.000 veq moeten gebouwen worden gesloten. In beide gevallen moet direct actie worden genomen. Het onderzoeken van asbest in gebouwen is voorbehouden aan daartoe gecertificeerde bedrijven.

Meteen een vraag stellen? Bel dan 0655860021

Reacties zijn gesloten.