Risico Inventarisatie & -Evaluatie

kooiladder 1900425

Arbo Resources helpt bedrijven bij het uitvoeren en toetsen van de RI&E. Het effect van de RI&E in uw onderneming is groter met de begeleiding door onze arbokerndeskundige. Onafhankelijk en deskundig. Door de interactie worden gevaren duidelijk en neemt het lerend effect over veiligheid en gezondheid toe. Goede praktijken uit uw branche en andere bedrijven kunnen eenvoudig worden betrokken.

Met de RI&E wordt een overzicht gemaakt van de stand van arbozorg in uw organisatie. Een bedrijfsbreed onderzoek waarin de gevaren voor veiligheid en gezondheid worden opgespoord en risico’s objectief worden beoordeeld. Aan de hand van de bevindingen wordt een plan van aanpak gemaakt voor de komende periode. Het totaal leidt tot een actueel, voldoende breed en diepgaand onderzoek, met acties die de arbeidsveiligheid duurzaam versterken.

Wat levert het op:

  • Een actueel, voldoende breed én getoetst onderzoek
  • Samenhangende acties
  • Vergroting van kennis en inzicht
  • Coaching bij de invoering van verbeteracties

 


Op dit moment beschikt net iets meer dan 40% van de ondernemingen over een RI&E. Inspectie SZW ziet toe op de beschikbaarheid en volledigheid van de RI&E in bedrijven. Het ontbreken van een adequate risico inventarisatie en -evaluatie is een beboetbaar feit en kan voor verzekeraars aanleiding zijn om schade niet uit te keren.


 

 

Reacties zijn gesloten.