Nieuwe lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

Door SZW is in juli de bijgewerkte lijst van kankerverwekkende stoffen en processen uitgebracht. Deze lijst is verbonden aan artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en wordt twee maal per jaar gepubliceerd in de Staatscourant. Nieuw toegevoegde stoffen aan deze lijst zijn eenvoudig te herkennen door een bolletje (•) voor de…

Verder lezen