Blootstelling en metingen

vlam-solderen-gevaarlijke-stoffen

Arbeidshygiënisch onderzoek richt zich op fysische, chemische en biologische factoren in het werk en in de werkomgeving. Lang niet altijd zijn de gevolgen van blootstelling direct merkbaar. Regelmatig worden ziekte of gezondheidsklachten pas na langere tijd opgemerkt en zijn ze lang niet altijd van voorbijgaande aard. De arbeidshygiënist spoort gevaren voor de gezondheid op, beoordeelt de risico’s en maakt een plan voor de beheersing van de risico’s.

Wij werken bij voorkeur preventief voor de bescherming van uw werknemers. Maar komen ook in actie wanneer één of meerdere medewerkers gezondheidsklachten of vragen hebben. Bijvoorbeeld over zwangerschap en arbeid. Bel ons met uw vraag!

Wat levert het op?

  • Kennis en inzicht in de gevaren voor de gezondheid
  • Verbreding en verdieping van de RI&E
  • Preventie van gezondheidsklachten, ziekteverzuim en beroepsziekten
Gevaarlijke stoffen (biologisch & chemisch)

Wanneer wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen, of kunnen vrijkomen uit processen (lassen, dieselmotoren) moet een overzicht worden gemaakt van de aard, de mate en de duur van de blootstelling. Het beoordelen van de blootstelling is bij uitstek het werkveld van de arbeidshygiënist. Ook wanneer u zelf metingen doet, begeleiden wij bij de uitvoering.  We helpen met opstellen van het meetplan en de meetstrategie. Bovendien toetsen wij uw onderzoek als als verdieping van de RI&E.

Fysische gezondheidsrisico’s

Regelmatige blootstelling aan schadelijk geluid veroorzaakt blijvende gehoorschade. Arbo Resources  doet de meting en beoordeling van de dagdosis en helpt bij het opstellen van een beheersprogramma. Daarnaast doen wij ook de gehoortesten en leveren otoplastieken!

Om gezondheidsklachten, bij het werken met transportmiddelen en gereedschappen te voorkomen moet de blootstelling aan lichaamstrillingen en hand/armtrillingen worden beperkt tot een bepaald niveau. Arbo Resources onderzoekt voor u de dagdosis.

De behaaglijkheid van het binnenklimaat en de luchtkwaliteit wordt te vaak aan individuele eisen verbonden. Ons vak is het doen van onderzoek naar de voorzieningen en een objectieve beoordeling van de beleving en gezondheidsklachten van medewerkers.

 


De incidentie van beroepsziekten is ongeveer 267 per 100.000 medewerkers per jaar.  Maar liefst 3.000 mensen overlijden jaarlijks in Nederland door ziekmakende factoren op het werk. De belangrijkste ziektecategorieën bij sterfte door werk zijn: kanker (1.350), hart- en vaatziekten (800) en longaandoeningen (570). Ook komen jaarlijks in Nederland ongeveer 200 miskramen voor als gevolg van het werk van één van de ouders.


Reacties zijn gesloten.