Corona preventie

De kans op ernstige ziekte door corona, kan ook in het huidige seizoen niet voor iedereen worden uitgesloten. De (herhaal)vaccinatie helpt om het ziekteverloop door infectie milder te laten verlopen.

Het coronavirus kan eenvoudig tussen mensen worden overgedragen via directe druppelinfectie, zoals hoesten en niezen. Niet geheel uitgesloten is indirecte overdracht via contactoppervlakken. Bij de beoordeling van corona risico’s op jou werkplek is enige nuancering op z’n plaats. Daarin is de rol van de arbeidshygiënist als blootstellingsdeskundige zo belangrijk

Arbeidshygiëne is binnen de kaders van de Arbowet het gespecialiseerde vakgebied voor het beoordelen van gezondheidsrisico’s en blootstelling in het werk. Hieronder vallen ook de risico’s van biologische stoffen, zoals schimmels, bacteriën en ook overdraagbare virusziekten, zoals corona (COVID19).

De waarschijnlijkheid dat een medewerker bij wie corona is vastgesteld, andere collega’s kan infecteren is volgens het RIVM laag, zolang anderhalve meter afstand wordt aangehouden. Wanneer er op momenten sprake is van een kortere afstand neemt het risico niet belangrijk toe. Zolang het totaal over de werkdag niet langer dan 15 minuten duurde. Elkaar passeren op de gang, of op de trap maakt de kans op overdracht van het virus niet aannemelijk groter. Het risico op virusoverdracht neemt toe in niet goed geventileerde ruimtes. RIVM houdt daarin dezelfde uitgangspunten als de arbeidshygiëne aan.


Nauwe contacten Dit zijn personen die binnen 24 uur langer dan 15 minuten contact hebben gehad met een besmet persoon op minder dan 1,5 meter. Het hoeft dus niet te gaan om 15 minuten achter elkaar.

Een nauw contact is ook iemand met wie korter dan 15 minuten, maar wel een hoog risico contact was. Bijvoorbeeld door zoenen of knuffelen, of als u in het gezicht bent gehoest of geniest door een besmet persoon. Nauwe contacten gaan in quarantaine en laten zich testen. Ook zonder klachten. https://coronatest.nl/

Overige contacten Dit zijn de personen die langer dan 15 minuten, maar búiten de anderhalve meter van een besmette persoon zijn gebleven. Zij hoeven niet in quarantaine maar kunnen zich wel laten testen, ook zonder klachten.

De normaal gebruikelijke preventieve maatregelen zijn áltijd van toepassing: afstand houden, goede hand- & hoesthygiëne én alert blijven op gezondheidsklachten. “Heb je klachten, blijf thuis en laat je testen”


Corona preventie | anderhalve meter sessie

Corona-preventie blijft de komende tijd een belangrijk aandachtspunt voor organisaties en bedrijven. Vooral wanneer bedrijven weer (meer) medewerkers op de werkvloer toe willen laten. Corona-preventie is een vorm van risico inventarisatie die speciale aandacht behoeft en haar grondslag vindt in de Arbowet. Het beoordelen en creëren van een corona-veilige werkplek maakt vanwege de kennis van blootstelling en het binnenmilieu deel uit van onze expertise.

Onze aanpak: we bespreken de aard van het werk en de interactie tussen uw medewerkers onderling en met anderen. We kijken naar de onderlinge afstand, de opstelling van de werkplekken en een soms relevante afscherming. Kwetsbare medewerkers krijgen daarbij bijzondere belangstelling. De ventilatie op de werkplek krijgt aandacht en wordt zo nodig gemeten. We nuanceren de frequentie en de wijze van schoonmaak van oppervlakken en benadrukken handhygiëne. Dat alles doen we in en voor uw eigen en specifieke werkomgeving. Zowel op kantoor, school, of in de werkplaats zijn wij thuis. Handreikingen worden gegeven voor het informeren van medewerkers en bezoekers en ook voor het sturen op gedrag. Want niets blijkt hardnekkiger dan corona in combinatie met de menselijke factor

Bel nu met 0655860021 | Samen maken we werken veilig

Hoe hebben we al geholpen?

Inmiddels ondersteunden wij diverse organisaties met vraagstukken omtrent Corona. We ondersteunden onderwijsorganisaties, een woningbouw coöperatie en bijvoorbeeld een technisch dienstverlener met vragen over BHV en het gezamenlijk werken aan installaties. We organiseerden een webinair voor de klanten van een arbodienst. Een landelijk toeleverancier voor supermarkten kampte met een toegenomen aantal corona infecties en vroeg ons om een brede beoordeling. Een groothandel in planten had vragen over de inrichting van werkplekken en het sturen op gedrag van de flexibele schil met arbeidskrachten. Een arbodienst wilde advies over het gebruik en inrichten van haar wachtruimte. Een aardappel verwerkend bedrijf had vragen over het veilig gebruik van de kleedruimte en controlekamer, ook weer in relatie tot het gedrag van medewerkers.

Vragen, bel voor informatie met 0655860021

Reacties zijn gesloten.