Dubbel certificaat arbokerndeskundige

Bert Bolt, hoger veiligheidskundige en arbeidshygiënist bij Arbo Resources heeft het dubbelcertificaat arbokerndeskundige behaald voor deze vakgebieden.

De hoger veiligheidskundige en arbeidshygiënist zijn naast de bedrijfsarts en de arbeids en organisatiedeskundige benoemd in de Arbowet. Voor arbodeskundigen is een werkveld specifiek en persoonlijk certificatieschema vastgesteld dat onafhankelijk wordt beoordeeld.

Alleen gecertificeerde deskundigen mogen de wettelijk verplichte toetsing van de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uitvoeren.

Bert Bolt is door de aangetoonde kennis en ervaring op het gebied van de arbeidshygiëne en hogere veiligheidskunde breed inzetbaar voor bedrijven. Het certificaat is de komende 5 jaar geldig. De certificatie omvatte een brede beoordeling van portfolio’s met onderzoeksrapporten en toetsing van vakspecifieke competenties door Hobéon SKO, geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (RvA). Bert Bolt is tevens asbestdeskundige.

Arbeidshygiëne

De arbeidshygiënist is de aangewezen preventiespecialist bij de beoordeling van gevaren voor de gezondheid op de werkplek. Daarbij moet worden gedacht aan de blootstelling van chemische stoffen, biologische risico’s, maar ook het binnenklimaat en de gevaren van lawaai en trillingen. Door de beheersing van risico’s kan duurzaam inzetbare arbeid binnen bedrijven worden ingericht.

Hogere veiligheidskunde

De veiligheidskunde richt zich op gevaren van machines (ook met CE-markering), werken op hoogte, gevaren door brand en explosie en de beoordeling van vele ander acute risico’s in het werk en in de werkomgeving.

Over ARBO RESOURCES

ARBO RESOURCES is onafhankelijk arbodienstverlener voor vraagstukken op het gebied van asbest, arbeidsveiligheid en – gezondheid en arbeidsomstandigheden. ARBO RESOURCES heeft brede ervaring in het begeleiden bij de Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RIE), toetsing van de RI&E en asbestvalidatie (Sci-548) , het onderzoeken van machineveiligheid en ongevallen, in het uitvoeren van werkplek metingen en blootstellingsonderzoek zoals geluid en gevaarlijke stoffen. Tot de opdrachtgevers behoren bedrijven in de asbestsanering, industrie, zakelijke dienstverleners en onderwijs.

 


 

[ook verschenen in Het Ondernemersbelang]

Reacties zijn gesloten.