Van asbest tot zware metalen

ARBO RESOURCES is allround dienstverlener voor onderzoek en advies in arbeidsomstandigheden. Duurzaam inzetbare arbeid door het terugdringen van risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers staat centraal in onze benadering.

“Uit onderzoek is gebleken dat ondernemers vooral goed zijn in het ontwikkelen, produceren en in de markt brengen van hun producten en diensten. Innovatie is belangrijk en het is niet bijzonder dat aan de eisen voor kwaliteit weinig speelruimte wordt geboden. In tegenstelling tot kwaliteit, zijn afspraken over veilig en gezond werken nog te vaak vrijblijvend. Dat leidt tot een verhoogd afbreukrisico. Pijnlijk voor werknemers én voor de organisaties.”

Aan het woord is Bert Bolt van Arbo Resources: het ons vak om risico’s te nuanceren. Dat doen we door subtiele niveaus te onderscheiden in het effect, de frequentie van handelen en de waarschijnlijkheid van dat zich een gevaarlijke situatie voor doet. Door daar getallen aan te verbinden, maken we de discussie over risico’s objectief in plaats van het gevoel te laten regeren.

Speelruimte in regelgeving

We herkennen dat ondernemers moeite hebben om te onderscheid te maken tussen wat moet en wat er kan in de arboregels.  Dat kunnen wij duidelijk maken en helpen we om prioriteiten te stellen.

Onze trajecten kunnen heel gericht op een vraagstelling worden ingezet. Soms is dat door individuele gezondheidsklachten door het werk of doen we onderzoek en metingen naar machineveiligheid, gevaarlijke stoffen, schadelijk geluid of klimaat.  Maar we starten ook regelmatig in een brede benadering zoals de arbo risico inventarisatie. Weer bij andere klanten maken we periodiek een rondje in het bedrijf en bespreken dan de thema’s die de veiligheidscultuur in het bedrijf kleuren. En soms, zijn we de stok achter de deur. Gewoon om de boel scherp te houden.

Inspiratie

Het inspireert om te zien hoe bedrijven naar een hoger zelfzorgniveau groeien. Dat lukt door de focus op het vergroten van inzicht en het overdragen van kennis. Dat is voor ons een continu proces. We coachen we bij de implementatie van de acties in een mix van technische maatregelen, afspraken over veilig werken en sturen op veilig gedrag binnen het bedrijf.

Interventies

Onze interventies onderscheiden zich omdat we rekening houden met het gezondheidsbelang van de werknemer en met belangen als bedrijfscontinuïteit. Door onze jarenlange ervaring weten bedrijven met uiteenlopende vragen op ons terug te vallen. Het dubbelcertificaat arbokerndeskundige voor de vakgebieden hogere veiligheidskunde en arbeidshygiëne onderschrijft onze deskundigheid. Onder onze klanten bevinden zich ook daarom meerdere gecertificeerde arbodiensten. Daar, waar onafhankelijkheid noodzakelijk is, of überhaupt kennis ontbreekt springen wij in.

Kennis maken en ontwikkelen met Arbo Resources

Of meteen een vraag stellen?

Bel nu 0181-325769

www.arboresources.nl  | info@arboresources.nl 

Over ARBO RESOURCES

ARBO RESOURCES is onafhankelijk arbodienstverlener voor vraagstukken op het gebied van asbest, arbeidsveiligheid en – gezondheid en arbeidsomstandigheden. ARBO RESOURCES heeft brede ervaring in het begeleiden bij de Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RIE), toetsing van de RI&E en asbestvalidatie (Sci-548) , het onderzoeken van machineveiligheid en ongevallen, in het uitvoeren van werkplek metingen en blootstellingsonderzoek zoals geluid en gevaarlijke stoffen. Tot de opdrachtgevers behoren bedrijven in de asbestsanering, industrie, zakelijke dienstverleners en onderwijs.

 


[ook verschenen in Het Ondernemersbelang]

Reacties zijn gesloten.