Nieuwe grenswaarde asbest

Per 1 januari van dit jaar is de grenswaarde voor de blootstelling aan amfibool asbest verlaagd naar 2000 vezels/m3. Tot die datum mocht nog een niveau van 10.000 vezels worden gehanteerd. Drie jaar eerder (2014) is dezelfde verlaging van de grenswaarde al ingevoerd voor chrysotiel asbest. Beide niveaus zijn vastgesteld als een 8 uur…

Verder lezen

Van asbest tot zware metalen

ARBO RESOURCES is allround dienstverlener voor onderzoek en advies in arbeidsomstandigheden. Duurzaam inzetbare arbeid door het terugdringen van risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers staat centraal in onze benadering. “Uit onderzoek is gebleken dat ondernemers vooral goed zijn in het ontwikkelen, produceren en in de markt brengen van hun…

Verder lezen

Dubbel certificaat arbokerndeskundige

Bert Bolt, hoger veiligheidskundige en arbeidshygiënist bij Arbo Resources heeft het dubbelcertificaat arbokerndeskundige behaald voor deze vakgebieden. De hoger veiligheidskundige en arbeidshygiënist zijn naast de bedrijfsarts en de arbeids en organisatiedeskundige benoemd in de Arbowet. Voor arbodeskundigen is een werkveld specifiek en persoonlijk certificatieschema vastgesteld dat onafhankelijk wordt beoordeeld. Alleen…

Verder lezen

Ziekteverzuim in Nederland

Het ziekteverzuim in Nederland is gemiddeld 3.7%. Met ruim een procent verschil vinden we de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, openbaar bestuur, industrie, waterbedrijven & afvalverwerking en ook vervoer & opslag terug boven de lijn van het gemiddelde. De verzuimduur was met 8,5 dagen gemiddeld in 2014 het hoogst onder werknemers in het openbaar…

Verder lezen